You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Lehké rámové lešení pro bezpečnou práci na fasádách
Větší bezpečnost – ochrana proti pádu z výšky bez dodatečných dílů při zajištění bezpečnosti předem namontovaným zábradlím
Rychlá montáž – standardní konfigurace bez spojek a prakticky bez použití nářadí.
Maximální rozsah použití – možnosti kombinace s komponenty systému PERI UP Flex
 • Nižší hmotnost

  Rychlejší práce vzhledem k nízké hmotnosti

 • Vysoký stupeň bezpečnosti

  Ochrana proti pádu z výšky bez dodatečných dílů

 • Rychlá montáž

  Standardní konfigurace bez spojek

 • Speciální rozsah použití

  Lze kombinovat s PERI UP Flex

PERI UP Easy

Nižší hmotnost

Rychlejší práce vzhledem k nízké hmotnosti jednotlivých součástí

další informace

PERI UP Easy

Vysoký stupeň bezpečnosti

Ochrana proti pádu z výšky bez jakýchkoliv dodatečných dílů vzhledem k systémové montáži

další informace

PERI UP Easy

Rychlá montáž

Montáž probíhá prakticky bez spojek a s minimálním použitím nářadí

další informace

PERI UP Easy

Speciální rozsah použití

Lze kombinovat s komponenty systému PERI UP Flex

další informace

PERI UP Easy

Lehké fasádní lešení pro bezpečné pracovní podmínky

PERI UP Easy je „lehká váha“ v rámci ocelových fasádních systémů a znamená rychlou a jednoduchou montáž. Vzhledem k tomu, že se u rámu Easy zábradlí další úrovně lešení montuje z nižší úrovně, poskytuje PERI UP Easy rovněž vysoký stupeň bezpečnosti v systému. Prostřednictvím integrovaných rozet  na rámu Easy může být PERI UP Easy kombinováno se stavebnicovým lešením PERI UP Flex.

Šířka systému PERI UP Easy je 67 cm (pro třídu šířky W 06) a 100 cm (pro třídu šířky W 09). Pro šířku 67 cm je k dispozici jednodílná kombinovaná podlaha: alternativně mohou být použity 33 cm široké ocelové podlahy. Pro šířku 100 cm lze rovněž použít 25cm podlahy ze stavebnicového systému lešení PERI UP Flex.

Všechny podlahy PERI UP mají integrovanou pojistku proti nazdvihnutí. Umožňuje to kromě rychlé a bezpečné montáže také následné otevírání a zavírání jednotlivých polí lešení, například pro přepravu materiálu.

Montáž základní sestavy probíhá prakticky bez spojek a systém rychlého kotvení Easy dále zkracuje dobu montáže. Četné promyšlené detaily, jako je například provedení vnějších i vnitřních rohů s malým množstvím jednotlivých dílů, činí systém PERI UP Easy rychlým a vysoce efektivním.

Kromě toho je montáž PERI UP Easy velmi bezpečná: logickou montáží rámu Easy je lešenář zabezpečen proti pádu z výšky v každé úrovni lešení bez nutnosti přivazování na lano.

Obrázek znázorňuje dvě dostupné varianty rámu PERI UP Easy s šířkou 67 cm a 100 cm.

Rám PERI UP Easy

Rychlá montáž fasádního lešení

Výrazným konstrukčním prvkem rámu Easy jsou integrované rozety. Horizontály, diagonály a konzoly jsou nasazeny přímo do otvorů v rozetě; spojky nejsou nutné. Tak mohou být například rychle nainstalovány také rohy nebo schodišťová ramena umístěná z vnější strany lešení.

Nízká hmotnost jednotlivých součástí systému umožňuje rychlou montáž. Nejtěžším dílem je rám Easy, který váží 11,5 kg (u systémové šířky 67 cm) nebo 12,5 kg (u systémové šířky 100 cm).

Také požadavky na bezpečnost jsou s PERI UP Easy snadno splněny, protože zábradlí dalšího patra se u rámu Easy montuje ze spodní zabezpečené úrovně. Pro montáž základní konstrukce nejsou třeba žádné osobní ochranné pomůcky k zabránění pádu z výšky.

Podlahy lešení PERI UP Easy

Chytré řešení pro všechny aplikace PERI UP

Podlaha fasádního lešení PERI UP Easy má - stejně jako všechna ostatní řešení s PERI UP – integrovanou pojistku proti nazdvihnutí.

Integrovaná pojistka proti nazdvihnutí

Integrovaná pojistka zapadne pod horizontálu a zajistí tím podlahu ve správné poloze. Podlahy PERI UP jsou tak po osazení zajištěny proti nazvednutí bez použití dalších  konstrukčních dílů. V případě potřeby mohou být později podlahy po jednotlivých polích demontovány, například pro transport materiálu.


Uzavřené plochy podlah

Podlahy PERI UP vždy zakrývají celou osovou vzdálenost sloupků; nevznikají žádné mezery ani odsazení mezi podlahami – a to ani mezi jednotlivými poli lešení ani mezi podlahami položenými vedle sebe. Zakrývání mezer v podlaze tak není nutné.


Průběžný metrický modul

Lešenářská technika PERI UP je založena na metrickém modulu, tudíž jsou rámy Easy široké 67 cm a 100 cm. Všechny podlahy PERI UP jsou k dispozici s délkami v modulu po 50 cm. Také u šířek podlah je metr základní jednotkou.

lešení systémová šířka podlahy

Rámové lešení
PERI UP Easy

67 cm (W 06)

kombinovaná podlaha š = 66 cm
2 x ocelová podlaha š = 33 cm

 

100 cm (W 09)

3 x ocelová podlaha š = 33 cm
4 x ocelová podlaha š = 25 cm

Modulové lešení
PERI UP Flex

75 cm (W 06)

3 x ocelová podlaha š = 25 cm

 

100 cm (W 09)

3 x ocelová podlaha š = 33 cm
4 x ocelová podlaha š = 25 cm

Nižší hmotnost

Rychlá práce vzhledem k velmi nízké hmotnosti jednotlivých konstrukčních dílů

Nový systém lešení PERI UP Easy  je „lehkou váhou“ mezi ocelovými fasádními systémy lešení. To zkracuje dobu montáže a demontáže stejně jako zvyšuje denní výkony.

Nízké hmotnosti systémových konstrukčních dílů bylo dosaženo provedením různých opatření, včetně využití vysokopevnostní oceli. Kromě toho přispěly k procesu optimalizace hmotnosti různé konstrukční detaily, např. návrh horizontál s dutým profilem.

Rám Easy

Rám s šířkou 67 cm váží 11,5 kg, s šířkou 100 cm váží pouze o 1 kg více, 12,5 kg.

Zábradlí

Zábradlí o délce 3,00 m váží pouze 4,9 kg. Zavěšuje se na rám Easy a montáž probíhá ze spodní úrovně lešení na následující podlaží.

Konzola Easy

Konzola pro 33 cm širokou podlahu váží pouze 1,4 kg a zavěšuje se do rozety na rámu Easy systémem Gravity Lock.

Předem montované čelní zábradlí

Čelní zábradlí se systémovým rozměrem 67 cm je montováno ze spodního podlaží. Váží 6,3 kg.

Vysoká míra bezpečnosti

Zajištění proti pádu z výšky bez dalšího příslušenství s pomocí předem montovaného zábradlí

Zábradlí následujícího podlaží lešení je montováno s rámem Easy ze spodní úrovně. Lešenář je tak zajištěn již při vstupu do vyššího podlaží. Další detaily, například integrovaná podlahová pojistka, přispívají k bezpečnému používání lešení.

Při montáži základního lešení je zábradlí následujícího podlaží zavěšeno a namontováno na rám Easy. Také čelní zábradlí lze namontovat zespodu. Lešenář tak může při vstupu do dalšího podlaží pokračovat v montáži ze zabezpečeného místa. Pro bezpečnou montáž základního lešení nejsou nutné další konstrukční díly ani osobní ochranné prostředky proti pádu.

Čelní zábradlí je montováno předem ze spodního podlaží lešení jako permanentní ochrana proti pádu z výšky.

Kombinované podlahy s šířkou 66 cm i ocelové podlahy široké 33 cm jsou vyrobeny s integrovanou pojistkou proti nazdvihnutí. Všechny podlahy zakrývají vždy  celou systémovou šířku; mezi podlahami nevznikají žádné mezery.

Jako jedna z možností mohou být do rámu Easy zavěšena a z nižší úrovně namontována obě zábradlí.

Rychlá montáž

Montáž probíhá prakticky bez spojek a s minimálním použitím nářadí

Rychlé vytvoření rohů

Pro běžné provedení vnitřního rohu se v rohu spojí dvě sestavy rámů horizontálou.

PERI UP Easy je rychle smontovatelné, neboť pro základní montáž nejsou potřeba téměř žádné spojovací díly. Pro montáž kotev vyvinula společnost PERI lešenářské kotvy Easy. Kromě toho četné promyšlené konstrukční detaily, jako je například provedení vnějších a vnitřních rohů, zaručují zkrácenou dobu montáže.

Gravity Lock pro připojení horizontál a konzol na integrovaný styčník lešení umožňuje rychlou montáž: v tomto procesu pojistný klín horizontály nebo konzoly zapadá vlastní vahou do otvoru v rozetě a samočinně se zablokuje. To umožňuje rychlé připojení konzoly i schodiště modulového lešení PERI UP Flex k rámu PERI UP Easy bez dalšího příslušenství.

Rychle a bez nářadí probíhá také montáž diagonál a zábradlí. Pro připojení lešenářské kotvy slouží nová spojka pro kotevní háček Easy, která se snadno namontuje pomocí otáčení.

Rychlá montáž podélných diagonál

Po upevnění otočné hlavy do svislého otvoru se diagonála zatlačí směrem dolů a zajistí pojistným kroužkem.

Rychlá montáž zábradlí

Podélný otvor v zábradlí se nasadí přes zábradlový trn a zajistí se posunem.

Konzoly Easy

Pro rozšíření základního modulu podlah je možné využít konzoly Easy, které se rychle zavěsí s pomocí Gravity Lock na rám Easy.

Flexibilní použití

Možnost kombinace s PERI UP Flex

U nového systému lešení jsme se zaměřili na spojení rychlosti montáže, předem montovaného čelního zábradlí z rámového lešení a flexibility modulového systému.

S integrovaným styčníkem na rámu Easy je  PERI UP Easy kombinovatelné s modulovým systémem PERI UP Flex. Úprava kompletního systému lešení PERI UP na metrický modul a využití stejných podlahových dílců  do všech systémů PERI UP umožňují nekonečná množství různých kombinací.

Výhodou pro uživatele je dostupnost všech systémových dílů modulového lešení PERI UP Flex  v nájemních skladech PERI, čímž je možné hospodárně pokrýt potřebu i v napjatých termínech. Pronájmem materiálu lze u různých projektů snadno splnit  i velmi speciální požadavky.

Vzhledem ke stejným konstrukčním výškám jsou systémové díly rámového lešení PERI UP Easy a modulového lešení PERI UP Flex kombinovatelné ve všech směrech.

Kombinací rámového a modulového lešení vznikají různé možnosti nasazení:

 • výškové dorovnání
 • obestavění překážek
 • montáž konzol ve výškovém rastru 50 cm
 • zavěšení materiálových a ochranných lávek
 • montáž schodiště PERI UP Flex

PERI UP Easy

 • Může být použito jako pracovní lešení
 • Může být použito jako záchytné lešení a ochranná stříška třídy D a jako ochranná stříška s ochrannými stěnami třídy SWD 1 v souladu s normou DIN 4420-1: 2004-03
 • Běžné provedení se systémovou šířkou š = 67 cm (třída šířky W 06):
  • s kombinovanou podlahou š = 66 cm, možnost zatížení do 2,00 kN/m² (LC 3)
  • s ocelovými podlahami š = 33 cm, možnost zatížení do 3,00 kN/m² (LC 4) s l = 3,00 m
 • Běžné provedení se systémovou šířkou š = 100 cm (třída šířky W 09):
  • s ocelovými podlahami š = 33 cm, možnost zatížení do 3,00 kN/m² (LC 4) s l = 3,00 m
  • s ocelovými podlahami š = 25 cm, možnost zatížení do 3,00 kN/m² (LC 4) s l = 3,00 m

Standardní použití

Jednoduché vytvoření vnitřních a vnějších rohů

Pro vytvoření rohů s PERI UP Easy není třeba žádných dodatečných sestav rámů (např. zdvojení).

Na vnitřním rohu se dvě sestavy rámů jednoduše v rohu spojí horizontálou. Vnitřní rohové pole je pak možné zakrýt 2 ocelovými podlahami.

Pro vytvoření vnějších rohů stačí  jediný rám, není potřeba žádné další příslušenství. Podlahy sousedících polí lešení se jednoduše namontují na horizontálu přilehlých polí.

Standardní vytvoření vnitřního rohu:
dvě sestavy rámů se jednoduše v rohu spojí horizontálou.

Standardní vytvoření vnějšího rohu:
jako podepření podlah slouží horizontála sousedního pole lešení - proto stačí jeden jediný rám.

Rychlé připojení konzol

Konzoly lze připojit přímo na integrovaný styčník lešení rámu Easy rychle a bez použití nářadí.

Portfolio dílů obsahuje různé konzoly tak, aby bylo možné pracovní plochy podle potřeby rozšířit nebo zmenšit. Systém PERI UP Easy disponuje konzolami pro následné osazení podlahami s šířkou 25 cm, 33 cm, 67 cm a 100 cm.

Konzoly mohou být také použity pro ochranné stříšky nebo stěny.

Konzola Easy pro 33 cm širokou podlahu se zavěsí na rám Easy s pomocí Gravity Lock do integrovaného styčníku lešení.

Konzoly jsou k dispozici v šířkách 33 cm, 67 cm a 100 cm.

Konzoly je možné rozšířit přidáním další konzoly.

Konzoly je možné použít také pro ochranné stříšky nebo stěny. Připojí se bez spojovacích dílů na rámy a není vyžadované žádné dodatečné podepření konzol.

Vnější schodišťový výstup PERI UP Flex

Přes styčník lešení na rámu Easy mohou být přímo osazena také schodiště PERI UP Flex.

Horizontály modulového lešení PERI UP Flex lze zavěsit přímo do rozet rámu Easy. Schodiště PERI UP Flex je tak možné připojit bez dodatečných sestav rámů nebo spojovacích dílů.

Místo přechodu ze schodiště na lešení je plně zakryto, není třeba dodatečně zakrývat mezery.

Kotvy PERI UP Easy

Spojka kotvení Easy se jednoduše nasadí do svislého otvoru v rámu Easy nebo v konzole a otočením o 90° se zajistí.

Spojku kotvení Easy je možné namontovat do všech svislých otvorů rámu rychle  a bez použití nářadí. Tím vznikají pro kotverní různé možné úhly montáže.

Montáž vnitřních diagonál

Pro montáž vnitřních diagonál obsahuje portfolio výrobků uložení diagonály.

Uložení diagonály se našroubuje na vnitřní sloupek, poté může být provedena montáž podélné diagonály.

Máte dotaz ohledně PERI UP Easy?

Napište zprávu a jeden z našich kvalifikovaných techniků PERI Vám odpoví.

Kontaktovat technika společnosti PERI

Chcete se dozvědět více o PERI UP Easy?

Objednejte si brožuru PERI UP Easy

Stahování dat brožuru PERI UP Easy

Objednejte si brožuru PERI UP Easy

Koncepce lešenářské techniky PERI UP

Rámové lešení PERI UP Easy a modulové lešení PERI UP Flex

Integrované styčníky lešení

Rychle a bezpečně s Gravity Lock

Velká rozteč opěrného bodu konce horizontály na vertikálním sloupku vede k velké  pevnosti v ohybu v místě připojení a tím k vysoké ohybové a celkové únosnosti.

Pro rámové lešení PERI UP Easy a modulové lešení PERI UP Flex je charakteristický integrovaný styčník ve tvaru rozety.

Horizontály  a konzoly PERI UP mají připojení ve tvaru klínu, který se zavěšuje do otvoru v rozetě. Pojistný klín vlastní vahou zapadne do  otvoru v rozetě a samočinně se zajistí (Gravity Lock). Jedním úderem kladiva je klín zajištěn.

Horizontálu lze osadit snadno a bezpečně i při jednostranné montáži. Tento promyšlený mechanismus styčníkového spojení brání rozpojení nedopatřením, například údery na spodní stranu horizontály.

Speciální tvar styčníků a připojení horizontály vede k mimořádně vysoké tuhosti styčníků, která zajišťuje vysokou únosnost všech konstrukcí PERI UP.