You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Prohlášení o ochraně údajů

Společnost PERI GmbH se sídlem v Německu, 89264 Weißenhorn, Rudolf-Diesel-Straße (dále jen „společnost PERI„) bere ochranu Vašich údajů velice vážně. Zpracování Vašich osobních údajů proto probíhá výhradně dle předpisů zákona o ochraně údajů Spolkové republiky Německo. Vaše data nejsou společností PERI ani zveřejňována ani neoprávněně předávána třetím osobám. Data přenesena návštěvou této úvodní stránky jsou používána následujícím způsobem:

1. Přenášení dat a jejich protokolování u přístupů z internetu

Při Vaší návštěvě úvodní stránky společnosti PERI přenáší Váš internetový prohlížeč data. Tato data jsou dočasně ukládána na serverech společnosti PERI, statisticky vyhodnocována a nakonec opět smazána. Přitom se jedná například o adresu IP využívanou k Vašemu internetovému připojení, čas a datum Vašeho vstupu na úvodní stránku společnosti PERI, adresu URL stránky, ze které jste se na úvodní stránku společnosti PERI dostali, název a adresu URL Vámi spuštěného souboru včetně množství přenesených dat, hlášení, zda se přístup zdařil, rozpoznávací údaje o Vašem operačním systému a Vašem prohlížeči včetně názvu Vašeho poskytovatele internetových služeb. Přiřazení uvedených údajů ke konkrétní osobě není společnosti PERI umožněno.

Společnost PERI zpracovává tato data zvláště za účelem vytvoření spojení ke své webové prezentaci a umožnění jejího využívání. Kromě toho slouží přenášení dat a protokolování údajů k bezpečnosti systému a správě serveru včetně zlepšování internetové nabídky. Zásadně neprobíhá vyhodnocování adres IP. Výjimka platí například pro přístupy na doménu www.peri.com.

Navíc využívá společnost PERI na této webové stránce službu Google Analytics společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Aplikace Google Analytics používá takzvané „soubory cookie“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace získané pomocí souborů cookie o Vašem používání této webové stránky budou pravidelně odesílány na server společnosti Google v USA a zde ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude vaše adresa IP vždy napřed zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru. Úplná adresa IP bude odeslána na server společnosti Google v USA a zde zkrácena pouze ve výjimečných případech. Anonymizace IP je na této webové stránce aktivní. Na základně zadání provozovatele této webové stránce bude společnost Google využívat tyto informace k vyhodnocování Vašeho využívání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb spojených s využíváním webové prezentace a internetu s ohledem na provozovatele webové stránky. Adresa IP přenesená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojována s dalšími daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého softwaru prohlížeče. Nicméně Vás ale upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat pomocí souborů cookie týkající se Vašeho využívání webové stránky (včetně vaší adresy IP) společností Google a zpracovávání těchto údajů společností Google tím, že si pomocí níže uvedeného odkazu stáhnete a nainstalujete vestavěný modul do prohlížeče (plug-in): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

2. Údaje o stavu

Pokud má mezi Vámi a společností PERI vzniknout smluvní vztah, resp. být obsahově doplněn nebo změněn, získá společnost PERI v této souvislosti osobní údaje. Tyto údaje jsou v legislativní terminologii podle § 14 TMG označovány jako „Údaje o stavu“. Údaje o stavu jsou získávány a používány společností PERI pouze jako potřebná data k uskutečňování konkrétního smluvního vztahu. Údaje o stavu jsou, pokud to je nutné k uskutečňování konkrétního smluvního vztahu, také získávány a používány společnostmi spojenými se společností PERI.

Usnesením příslušných míst smí společnost PERI v jednotlivém případě poskytovat informace o těchto údajích o stavu, pokud jsou zapotřebí za účelem trestního stíhání, odvracení nebezpečí policejními složkami zemí, k plnění zákonných povinností ústavních orgánů pověřených ochranou, spolkové zpravodajské služby, vojenské kontrarozvědky, spolkového kriminalistického úřadu nebo při prosazování práva na duševní vlastnictví.

3. Uživatelská data

Kromě toho budou Vaše osobní údaje (uživatelská data) získávány a používány společností PERI a společnostmi spojenými se společností PERI pouze v nutném rozsahu za účelem umožnění nebo vypořádání uznání nároku této internetové nabídky (uživatelská data ve smyslu § 15 TMG). Tato data jsou především Vaše identifikační znaky, údaje o zahájení, ukončení a rozsahu využívání naší nabídky.

Pro účely reklamy, výzkumu trhu a na základě potřeby vytvářené internetové nabídky smí společnost PERI při používání pseudonymů vytvářet uživatelské profily. Tyto profily nesmí společnost PERI spojovat s údaji o nositelích pseudonymů. Pokud společnost PERI v rámci své internetové nabídky využije možnosti použití pseudonymů, budete na to upozorněni na odpovídajícím místě. Toto používání máte právo odmítnout.

Usnesením příslušných míst smí společnost PERI v jednotlivém případě poskytovat informace o těchto údajích, pokud jsou zapotřebí za účelem trestního stíhání, odvracení nebezpečí policejními složkami zemí, k plnění zákonných povinností ústavních orgánů pověřených ochranou, spolkové zpravodajské služby, vojenské kontrarozvědky, spolkového kriminalistického úřadu nebo při prosazování práva na duševní vlastnictví.

4. Soubory cookie

Úvodní stránka společnosti PERI používá soubory cookie. Soubory cookie jsou soubory, které jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a serverem společnosti PERI a ukládány na Vašem počítači. Tyto soubory slouží k rozšiřování internetové nabídky společnosti PERI včetně zjednodušování jejího využívání. Pomocí cookie lze například ukládat hesla. Využívání souborů cookie můžete deaktivovat nebo omezit tím, že ve svém prohlížeči provedete odpovídající nastavení.

5. Právo na informace

Bez udání důvodu a bezplatně obdržíte od společnosti PERI kdykoliv informace o údajích, které má o Vás společnost PERI uložené. Údaje, které o Vás společnost PERI a společnosti spojené se společností PERI získaly, můžete nechat kdykoliv zablokovat, opravit nebo smazat. Za tímto účelem se obraťte na našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů, pana Jürgen Block.